Ugglis

UgglisUgglis / Amanda är tjejen i gänget och den enda som kan flyga. Med sitt skarpa sinne och superplaneringsförmåga, är hon snabb att agera. Hon kan flyga, har supersyn och när hon klappar med sina kraftfulla vingar, skickas de onda upp i luften! Med sin uggleglidare kan hon ta med de andra samt få med sig saker i klorna.

Som Amanda kan hon vara lite otålig ibland och tenderar att ha lite självgod när något bra händer med henne. Hon kan också vara lite självisk ibland. Trots detta är hon väldigt snäll och bryr sig om Oskar och Jens och deras säkerhet. Hon är också hjälpsam, vänlig, smart och rolig.

Som Ugglis är hon väldigt snabb med sina förmågor. Liksom de andra hjältarna kan barnasinnet leda till problem med uppdraget men det brukar lösa sig och de får skurken på fall.